Behovsanalys

Med vår behovsanalys får du alltid en konkret och förankrad plan för att realisera nya lösningar.

Vi använder oss av en beprövad metod som med 6 enkla steg identifierar den information och funktion som utgör en intelligent arbetsplats, ett nytt verksamhetssystem eller ny kommunikationslösning. Den tar alltid 5 veckor att genomföra, och är alltid till fast pris.

1. Definiera - Vilka är era verksamhetsmål?

Vi träffar beställare, eller styrgrupp för projektet och går igenom vad ni vill förändra, införa eller förbättra under en halvdags workshop.

2. Samla - Hur använder ni dagens lösningar?

Vi inventerar för behovsanalysen relevanta IT-system och skapar oss en bild över hur styrande processer ser ut.

3. Behov - Era användare och deras behov

Intervjuer och observation av era medarbetare i deras dagliga arbete, för att se hur de använder system och hur processer tillämpas och för att främja medskapande och förankring i arbetet.

4. Målgrupp- och behovsanalys

Vi går igenom insamlad data och fastställer målgrupperna och deras behov utifrån våra intervjuer och observationer.

5. Förslag på funktionalitet

Vi utgår från de identifierade behoven och med klickbara prototyper, designskisser och användarfall skapar vi en plan för hur vi kan tillgodose dem.

6. Presentation och diskussion

Vi presenterar resultatet för er styrgrupp och föreslår en konkret plan för att leverera värden som uppfyller behoven.