Intelligent arbetsplats™

Vi hjälper dig att bygga skapa en digital arbetsplats som bygger på engagemang, medskapande och kultur

Den digitala 
arbetsmiljön 2018

Vi behöver lära oss komplexa IT-system där vi använder en bråkdel av all tillgänglig funktionalitet.

Vi förväntas ta del av information som vi inte kan hitta, från platser där informationen inte är tillgänglig på G: 
och i e-post.

Vi lägger allt mer av vår arbetstid på att hitta information i e-post och att sitta i möten, medans vi i privatlivet är vana att hitta det vi söker och kommunicera i mer effektiva och sociala kanaler.

Förbättring eller 
förändring?

Mycket har förbättras, men väldigt lite har förändras i vårt sätt att arbeta de senaste 15 åren. Vi sitter fortfarande i långa möten, och vi skickar fler mail än någonsin. Tekniken har blivit lite nyare och lite bättre, men våra arbetssätt är desamma.

I privatlivet har allt nästan allt förändrats. Vi behöver inte gå till Posten för att betala räkningar, och vi behöver inte ens gå till affären för att handla. Vi kommunicerar på helt nya sätt, och vi behöver inte slå på teven för att få väderleksrapporten.

Vad behöver
 förändras?

Majoriteten av Nordiska ledare anser att deras affär behöver transformeras och att de har mindre än 5 år på sig. Tidigare trodde man mer att teknik och processer var det viktigaste, men fler och fler företagsledare instämmer att en digital transformation av kultur & ledarskap är viktigare.

Vad är
 digitalisering?

Digitalisera handlar om att effektivisera. Rutinuppgifter måste lämna plats för kreativt arbete, och manuellt arbete ska ersättas av kunskapsarbete. Tid och plats kan inte inte längre avgöra vad vi har tillgång till i vårt arbete, lika lite om vi tillåter det privat.

Vad ska vi digitalisera?

Förut läste vi hela papperstidningar, och nu tar vi knappt till oss en tweet. Vår tid till uppmärksamhet bli kortare och kortare och vi som levererar digitala tjänster behöver förhålla oss till detta.

Förändringar sker i så rask takt att processer inte hinner dokumenteras innan de ändras och blir utdaterad. Att motivera människor till att göra rätt blir viktigare. På samma sätt blir det viktigare att arbete i korta iterationer och leverera ofta – att göra snabbt är bättre än att göra rätt. Work-in-progress har inte längre inget värde i vårt arbete.

Vår egen kunskap blir mindre betydelsefull. Istället bir förmågan att tillgodogöra oss ny kunskap viktigare, och det närverk av kunniga människor vi har runt oss. Tänk om alla visste det alla vet?

Vi släpper fokus på funktioner, och fokuserar på att lösa de behov användarna har. Först då vet vi att vi gjort rätt.

Säg hej till OVERBLIQ

OVERBLIQ™ är en intelligent arbetsplats i molnet som kan integreras med dina system som har ett API.

Kombinerat med funktion och stabilitet i bakomliggande system skapar OVERBLIQ™ en upplevelse som stärker ledarskap, informerar medarbetare och förändrar era liv på jobbet från första dagen.

Kombinerat med funktion och stabilitet i bakomliggande system skapar OVERBLIQ™ en upplevelse som stärker ledarskap, informerar medarbetare och förändrar era liv på jobbet från första dagen.