Vilka vi är

Sisyfos Digital levererar egenbyggda produkter och skräddarsydda lösningar för organisationer som vill snabba på sin digitala transformation.

Vi hjälper ledare av transformation att förstå VARFÖR och utreda behoven kring VAD. Vi ger förslag på åtgärder och förändringar i HUR. Sisyfos Digital är en helhetsleverantör inom digitalisering och digital transformation.

Lärande bygger innovation

Vår kombination av innovations- och affärsutveckling samt vår spetskompetens inom teknik gör oss unika inom ett flertal områden inom digitalisering. Det som driver oss är nyfikenhet och törst på nya idéer och tillämpningar.

Genom våra nätverk skapar vi intelligens

Alla har kunskap, men intelligens skapas när kunskap krockar och du kan applicera nyvunnen kunskap på något nytt. Vi delar information och kunskap löpande i projekt och möten så alla ges en chans att veta allt.

Genom ett gemensamt varumärke bygger vi historia

Vi samlar vår teknik i vår produktsvit OVERBLIQ™ för att framtida och befintliga kunder ska kunna erbjudas snabbare resultat. Det mesta vi vet om framtiden är att vi förändras mer och snabbare tillsammans med den teknik som erbjuds. Tillsammans med oss bygger vi vårt gemensamma varumärke men också du ditt. Utan våra anställda är vi ingenting.

Unika prissättningar och ägande

Genom att vara transparent med priser och kodägande ges kunder prisvärda lösningar och produkter. Vi vet vårt värde och vi kan förklara oss.

Vi tror på människan

Alla kan växa och förändras till det bättre om viljan och förutsättningarna finns. Därför har vi tillsammans valt att arbeta som en teal-organisation. Vi tror att med rätt attityd kan vi åstadkomma vad vi vill. Ingenting är för svårt, allt är möjligt.

Sisyfosgruppen – Samhällsförändrare

Vår kraft och förmåga att faktiskt GÖRA saker särskiljer oss och skapar trovärdighet. Vi är idéutvecklare, konceptualiserare, kontextualiserare, drömmare och romantiker. Där är vi som bäst. Vi har adderat rena experter på idéer genom att äga kommunikationsbyråer. Vi tror på att olika perspektiv skapar nya idéer och därför äger vi inte bara nätverk utan också platser som är specifikt avsedda för skapandet av idéer.