Utveckling

På sisyfos Digital jobbar vi med utveckling av både affär, verksamhet och system. Vi är experter på tekniken, och vi vet hur du ska använda den för att stärka din affär och stötta din verksamhet.

Med en mix av kompetenser inom systemutveckling, IT-arkitektur och affärsutveckling hjälper vi dig från idé till färdig lösning.

Vårt samarbete startar oftast med grundlig behovsanalys som lyser igenom hela verksamheten och identifierar era behov och utmaningar. Vi tror på medskapande i alla led, och vill förstå både verksamhet och affär innan vi skapar förändring.

Med vår behovsanalys får du alltid en konkret och förankrad plan för att realisera nya lösningar.

För dig och dina behov

Våra lösningar är alltid skräddarsydda för dina behov, med ett bakomliggande stöd av vår produktsvit OVERBLIQ.

Oavsett om din lösning är för webb, iOS eller Android får du tillgång till en flora av molntjänster för bland annat innehållshantering, AI, platstjänster och digitalt samarbete från vår produktsvit OVERBLIQ. Färdiga lösningar i molnet, med gränssnitt som skräddarsys för dina behov.