Innovation

Ordet Innovation kommer från det latinska ordet ”innovare” som betyder ”förnya”.

Att olika organisationer och sammanhang kan ha lite olika tillämpningar av ordet är fullt begripligt och är kanske till och med helt rätt. Att man då också jobbar lite olika med innovationsprocesser är heller inte det så konstigt.

Därför vill vi kort beskriva hur vi ser på Innovation och hur vi jobbar med det i våra processer tillsammans med våra kunder.

Innovation är i vår värld något som uppstår när olika kunskaper och erfarenheter möts på ett sätt så att nya lösningar på gamla eller nya problem kan skapas.

Av det skälet så involverar vi alltid flera olika kompetenser från både kunden och oss i innovationsarbetet. För att vi skall få ut mesta möjliga av den samlade potentialen så har vi märkt att vi måste ge de kompetenser som involveras utrymme i tid.

Därför kan vi aldrig skapa riktig innovation vid sittande bord. Att vi skulle kunna ge er de bästa lösningarna under en eller två timmars möte är enligt oss omöjligt.

Vi jobbar utifrån en modell som går ut på ett antal olika möten med olika kompetenser där tid ges för eftertanke och reflektion samt att hjärnans undermedvetna får chansen att gräva djupt i kunskaps- och erfarenhetsbanken.

Att jobba med innovation tillsammans med Sisyfos Digital AB gör er involverade i hur era kommande lösningar utformas.

En viktig del i detta arbete är också lönsamhet, att enbart komma med innovation har inget egenvärde för de flesta av våra kunder. Tänk om det är bäst som det redan är?

Vi tror i regel att det i alla sammanhang alltid går att göra något bättre men det betyder inte att det är bäst att göra det nu. Men oftast kan man göra något som tar oss framåt.

I all innovationsarbete inom en verksamhet som rullar måste man ha i åtanke att det är jättemycket som är bra och som har utvecklats under många år. Respekten för det som tagits fram av personal och ägare genom åren är viktig, inte bara utifrån aspekten att det troligtvis är bra och fungerar utan också för att förstå verksamheten som i förekommande fall bedrivs.

Vår modell för innovationsutveckling riktar sig i första hand mot affärsutveckling och verksamhetsutveckling.

Vi kör ett antal workshops som följs upp av att sakkunniga jobbar i arbetsgrupper med korta gemensamma arbetspass som sprids ut över tiden.

Efter en inledande innovativ workshop med er som kund kan vi tidigast återkomma och presentera ett första förslag på åtgärder efter tre veckor. Men oftast inte längre tid än tre månader.

Vi har erfarna affärs- och verksamhetsutvecklare som jobbar med workshoparna ute hos kund men som sedan startar tekniska workshopar internt med våra erfarna systemarkitekter och systemutvecklare.

De förslag ni får av oss skall hålla en hög nivå avseende affärsutveckling och samtidigt vara genomförbara både tekniskt och ekonomiskt. Lyckas vi inte med det så får ni 50% av fakturerat belopp tillbaka.

Välkomna att möta framtiden tillsammans med oss!