Fretex Møteplass

Ny intelligent arbetsplats baserad på IBM Connections

Uppdraget

Fretex Norge A/S är en organisation i Norge i jobbar för att skapa arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden, och samtidigt bidra till en mer hållbar samhällsförändring via återanvändande av saker och kläder

Under hösten 2016 genomförde vi en behovsanalys av organisationens interna kommunikation, som ledde till implementeringen av en helt ny digital arbetsplats: Fretex Møteplass

Fretex Møteplass bygger på vår produkt Intelligent Arbetsplats™ som sammanför de viktigaste processerna och systemen i Fretex verksamhet i ett och samma grafiska gränssnitt – med en och samma inloggning.